CHETUMAL EXTREMA MEDIDAS DE PREVENCIÓN POR CORONAVIRUS