A BALAZOS MATAN A DIRECTOR DE PERIÓDICO DURANTE FIESTA